Seguretat Informàtica per empreses

 

Seguretat informàtica per empreses
Seguretat informàtica per empreses

Les amenaces cibernètiques son presents de forma continua a la xarxa, no hi ha discriminació entre petita o gran empresa, tots hi estem exposats.

La seguretat informàtica es un requisit bàsic a implementar a qualsevol infraestructura IT i representa una peça clau per salvaguardar la informació i la reputació de les organitzacions. 

Oferim els següents serveis :

 

  • Seguretat gestionada:     Dues modalitats. Compra o Pagament per ús. Que em convé més ??
  • Subministre de Productes & tecnologies de seguretat.  Firewalls, Antivirus, Antispam, Doble factor d’autenticació.
  • Adaptació al Reglament de Protecció de Dades. RGPD Implantació , formació i seguiment en el temps.
  • Analisis de riscos informàtics. Auditories de seguretat.

CONTACTI  AMB  NOSALTRES

    Accepta la política de privacitat.

    Els nostres Partners :