FMV Consultoría Informàtica  és una empresa de serveis Informàtics . Fundada l’any 2012 per professionals amb més de 25 anys d’experiència en empreses multinacionals de reconegut prestigi i amb un objectiu comú, donar suport a la infraestructura informàtica de les empreses i als seus usuaris.

FMV com a organització esta orientada a la consultoria, projectes clau en mà i provisió de serveis informàtics. Treballem en un entorn tecnològic molt canviant i exigent, per això disposem d’acords de col·laboració amb altres empreses i professionals TIC especialitzats que ens permeten  enfortir el nostre catàleg de serveis.

Aquest model  de relació, ens està permetent, sense renunciar en cap moment a la qualitat, oferir una continuïtat dels serveis actuals que ja tenen els clients, a un preu més competitiu i alineat en la orientació del sector en que ens focalitzem:

Estem ubicats a Terrassa. Els nostres clients son principalment empreses del nostre entorn geogràfic proper. Principalment Pimes ,  Administració Pública, Fundacions Culturals i  Escoles .

Jordi  Vila

In Memoriam

Luis Ferrer