Sistema de control d’hores laborals i jornada d’empleats

FMV Consultors IT vol ajudar-te a complir la llei i que puguis gestionar les hores treballades pels teus empleats. També sabem i entenem que necessites trobar solucions que s’adaptin a les teves necessitats i economia.

Per això t’oferim solucions Biomètriques i de Multidispositiu en les quals trobarem entre altres, portal Web, E-mail i App sent aquesta última una solució per a empleats amb mobilitat.

El nostre portfolio de productes, s’adapta a totes les empreses i s’ajusta a cada funció professional que hagi d’exercir el seu empleat.

Preguntes frecuents

Què consta en el registre: En l’informe s’identifica tant al treballador com a l’empresa, els detalls de la jornada de l’empleat, l’hora d’entrada com la de sortida i la signatura del representant legal de l’empresa.

Registre d’hores i presència: El sistema de fitxatge es refereix a un control de presència per a saber el moment exacte en el qual una persona entra o surt del seu lloc de treball. El registre de jornada es refereix a totes les hores laborals realitzades per l’empleat subjectes al seu contracte laboral. Les jornades s’han de validar de manera diària pel treballador.

¿Informes requerits? El registre d’hores és obligatori, principalment per a empleats a temps parcial o si es realitzen hores extraordinàries. L’empresa, al seu torn, haurà de lliurar als treballadors còpia del resum mensual de la jornada diària realitzada que s’ha tingut en compte per a l’abonament de les retribucions. En cas que l’empresa no tingui aquests informes, s’exposa a ser multat amb un import de 600€ a 6000€.

¿Treballadors amb mobilitat? Si el treballador es troba en mobilitat constant és difícil que pugui realitzar les validacions diàries. Existeixen solucions mitjançant una app en el seu telèfon intel·ligent aquest procés facilita els registres ja que el treballador pot validar la seva jornada independentment del lloc on es trobi en aquell moment.

¿Existén vàries mètodes per a validar la seva jornada laboral? Si, efectivament existeixen diferents plataformes i manera de registre aplicables a cada necessitat professional.

¿Qui gestiona els registres? Ha d’haver-hi una persona que assumeixi aquesta responsabilitat i mitjançant un accés restringit pugui veure els informes creats, registres i altres dades que puguin generar-se.

Normativa d’ inspección del treball

Cumpleix el registre d’ horari de la normativa laboral
vigent

És d’obligat compliment el registre dia a dia de tots els treballadors, incloent tots els detalls de la jornada laboral, detallant tant les entrades com les sortides del seu lloc de treball.

En referència a les hores extraordinàries, s’haurà de lliurar a fi de mes tant als empleats com als representants d’aquests l’informe general d’hores, incloent en aquest document legal les hores ordinàries i les hores complementàries.

Artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores

En l’article 34 s’afegeix un nou apartat 9, que cita textualment: “L’empresa garantirà el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora”. El text va ser aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’Octubre.

L’empresa conservarà els registres a què es refereix aquest precepte durant quatre anys i romandrà a la disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Isidro m. Lorenzo del Rio
Sales Manager
T. +34 938 340 029
M. +34 722 785 659
Isidro.lorenzo@fmv.cat
www.fmv.cat

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies