Comprar o Pagament per ús.  Que em cové mes ?

Modalitat compra :

  1. Compra de l’equip físic ( Firewall ) i les llicències de gestió unificada d’amenaces (UTM)
  2. Costos periòdics. Segons contracte ( cada 1, 2 o 3 anys ) cal comprar les actualitzacions de les llicencies.

Modalitat pagament per ús :

  1. No necessita inversió inicial important. Equip i llicències son de lloguer.
  2. L’equip i llicències sempre estaran actualitzades a la darrera versió.
  3. Manteniment que inclou, monitorització i Informes periodics del seu estat i amenaces detectades.
  4. Renovació periòdica del equip cada 4 anys. En cas d’avaria substitució en 24 hores.
  5. Desgravació fiscal. Al ser un lloguer contabilitza com a despesa.

CONTACTE  CON  NOSOTROS

    Acepta la política de privacidad.